Hem Varför företagshälsovård Hälsokontroll Munik/NMix Priser Om oss Kontakta oss

Vad gör företagshälsovården?

Företagshälsovården arbetar med att förebygga skador uppkomna i arbetet. Den arbetar också med arbetsanpassning och rehabilitering för dem som har blivit sjuka.

Det är viktigt att företagshälsovården ges möjlighet att medverka vid organisationsförändringar och ser över hur förändringarna kan påverka arbetet. Företagshälsovården bör också medverka vid planering av nya lokaler, anordningar och arbetsmetoder. När ni gör upphandlingar och inköp av maskiner, utrustning och produkter bör företagshälsovården vara med och göra riskanalyser.

Det är bäst om företagshälsovården anlitas fortlöpande och inte bara till enstaka tjänster. På så sätt kan kvaliteten i arbetsmiljöarbetet säkras över tiden. Då ökar också möjligheten att tidigt upptäcka hälsorisker.

Arbetsanpassning och rehabilitering

Företagshälsovården kan hjälpa företag och organisationer att komma igång med arbetsanpassnings- och rehabiliteringsarbetet. Arbetsplatsen kan bland annat få hjälp med rutiner för hur man fångar upp tidiga tecken på ohälsa och hur kontakten med sjukskrivna sköts.

Ökad samverkan mellan Arbetsmiljöverket och Företagshälsovården

Om det inte finns tillräcklig kompetens eller kunskap inom en arbetsplats för att kunna lösa arbetsmiljöproblem kan Arbetsmiljöverket ställa krav på att arbetsgivaren ska anlita sakkunnig hjälp utifrån, i första hand företagshälsovården eller annan motsvarande konsult.

Företagshälsovården arbetar alltså med arbetsmiljöfrågor, hälsokontroller, olycksfallsförebyggande, hjälp vid sjukskrivningar, du får hjälp med krishantering, missbruk, stressrelaterade besvär och en hel del annat.

Den sjukvårdande enheten hos oss arbetar med sjukdomar och skador - dvs medicinskt. Därför har vi både företagshälsovård och sjukvård sammankopplat för att kunna täcka alla behov.

Vi har också hjälp för organisationer som vill identifiera problem i arbetsmiljön. MUNIK hjälper till att kartlägga och förändra arbetsmiljön. NMIx kan hjälpa organisationer i sitt förändringsarbete.

Vad gäller missbruk har vi lång kunskap av detta då vi arbetat med en körkortsmottagning i 10 år.