Hem Varför företagshälsovård Hälsokontroll Munik/NMix Priser Om oss Kontakta oss

Vad är det för fördel med en hälsokontroll

Den traditionella sjukvården kontrollerar inte upp dina värden så grundligt om du inte har en åkomma eller sjukdom.

En kontinuerlig kontroll visar på avvikande värden i ett tidigt skede och är då åtgärdbart.

Hälsokontrollen är preventiv, visar tidigt på om du löper risk för att utveckla ohälsa. Du får ett tidigt besked om avvikelser som kan leda till sjukdom och kan åtgärda problemet i tid.


Vad ser vi och hur påverkar det dig

Blodtryck, EKG och prover (kolesterol och pro BNP) tar vi för att se hjärt- och kärlstatus. Detta för att förhindra hjärt och kärlsjuka. Dessa sjukdomar kommer smygande och ger inga symptom i början. utveckling av sjukdom kan förhindras med behandling, icke medicinsk och medicinsk.

B12 brist ger nervskador i både hjärna och i kroppen. Påverkar minnet och kan ge bekymmer med känseln i armar och ben. Kan också påverka potensen.

Sköldkörtelfunktion kontrollerar vi för att om den är nedsatt kan det ge hjärtpåverkan, humörproblem och leda till depression.

Leverprover för att se om levern är belastad av yttre påverkan. Kosttillskott som många som tränar tar för att bygga upp sin kropp och alkohol är sådant som kan påverka levern.

Njurfunktion inklusive urat visar på risk för ledsjukdom.

Könshormonbrist leder till trötthet och lethargi. Går att tillföra via medicin.

Lungfunktion visar på risk för KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) eller obehandlad astma. KOL är en folksjukdom och går att behandla i ett tidigt skede. Detta är viktigt att identifiera för att undvika fortsatt sjukdomsutveckling. KOL är i början helt symptomfri och ger först symptom vid ganska avancerad lungskada. Går ej att reparera utan tidig upptäckt är viktigt. Det är inte bara rökare som drabbas utan dammiga eller smutsiga miljöer kan skapa KOL och möjligen också storstadsmiljö.

Kontroll på inflammation visar på all form av inflammation i kroppen. Kan vara inflammation i leder och muskler. Kan vara inflammation i kärl som leder till åderförkalkning. Om positivt, dvs att man har inflammation, måste det utredas vidare. Motsvarar det som tidigare kallades för "sänka".

Järnbrist leder i förlängningen till blodbrist. Viktigt att identifiera tidigt.

Blodbild visar på benmärgsaktiviteten. Röda blodkroppar transporterar syre, vita blodkroppar bekämpar infektioner och blodplättar tätar till sår. Om för hög halt av röda blodkroppar och blodplättar får man tjockt blod och därmed ökad risk för proppbildning. D-dimer kontrollerar också risk för blodproppar. Om risk identifieras behandlas detta med acetylsalicylsyra, Magnecyl.

Blodsockerkontroll för att se om risk för diabetes. Ett förstadium till diabetes är förhöjda blodsockervärden och obehandlat leder det till kärlskador i kroppen. Viktigt att identifiera tidigt.

PSA är en prostatacancer-markör och visar även på prostataförstoring. Åtgärdbart och ju tidigare desto bättre.

HIV finns med för att hälsokontrollen kan användas som underlag till att teckna sjuk- eller inkomstförsäkring och försäkringsbolagen kräver HIV värdet.

Urinprov framförallt för att se om mikroskopiskt blod. Screening för njursten och cancer.

Avföringsprov är en screening för cancer och inflammatorisk tarmsjukdom.

Syn och hörsel för att kontrollera att allt är OK. Finns med "traditionellt". De flesta har i dagsläget bra kontroll på sin syn men hörseln kan vara nedsatt utan att man vet om det. Risk i trafiken och på många arbetsplatser. Om hörseln är nedsatt kan den snabbt försämras om man vistas i bullrig miljö.

Extra prov för cancer-screening om man så önskar.