Hem Varför företagshälsovård Hälsokontroll Munik/NMix Priser Om oss Kontakta oss

Ta ett steg mot ett hälsosammare företag

MUNIK kan enklast beskrivas som en datoriserad arbetsmiljöundersökning som identifierar styrkor och problem inom tre viktiga hälsoområden hos personalen i ett företag: mental energi, arbetstillfredsställelse och risk för arbetsrelaterad utmattning. Var finns det brister? Vad fungerar bra idag? Hur är motivationen och arbetstakten? MUNIK rapporterar vilka arbetsmiljöfaktorer som skapar hälsa och tillfredsställelse - flow - i arbetssituationen och vilka faktorer som håller emot flowskapandet.

Munik beräknar medarbetares hälsa utifrån frågor kring arbetsmiljön eftersom dessa korrelerar väl med hur medarbetare mår. Resultatet kan redovisas både för varje enskild medarbetare och för hela grupper. Det blir enkelt att identifiera olika förbättringsområden och fokusera på rätt arbetsområde. De områden som kartläggs är traditionella arbetsmiljöparametrar: inflytande, delaktighet, målkvalitet, effektivitet, utvecklingsmöjlighet, organisatorisk tydlighet, återkoppling, ledarskap, kamratskap, tid för att utföra arbetet och arbetsbelastning.

Man kan säga att MUNIK fungerar som en rullande intern undersökning av företagets hälsa och flow. Ett ”hälsosamt” företag blir mera effektivt och ekonomiskt lönsamt genom att alla mår bra och arbetar effektivt åt samma håll.

 

Stöd för dig som chef

Du som chef får ett konkret och lättarbetat underlag för att skapa en god och positiv arbetsmiljö. Du får också möjligt att i god tid förebygga ohälsa, utmattning och sjukskrivningar.

Munik är baserat på forskning inom Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap på Uppsala Universitet. Frågorna i Munik är välvaliderade. Extern validering är gjord på ca 400 000 personer och frågorna ingår i ett flertal forskningsprojekt. Den interna valideringen är gjord kvalitativt och ligger på över 95 %.

Skapa flow i din organisation

Flow ger glada och energiska medarbetare. Flow ger effektivitet i organisationen. Flow ger pengar. Flow förhindrar ohälsa. Skapa flow.

NMIx hjälper dig att kartlägga, identifiera, verifiera och utvärdera din organisation och förbättringar som utförs i organisationen. NMIx kartlägger via MUNIK och hjälper dig att förbättra om behov finns och utvärderar insatserna via MUNIK.

Utvärdering av problemområden sker med MUNIK, därefter vidtar Processimulering och Verksamhetsutveckling med Eumanminds modell. Utvärdering av effekt kartläggs sedan åter med MUNIK och du kan jämföra dina resultat med den första kartläggningen.


Läs mer om Munik

Munik har en egen websida, tryck på länken för att läsa mer

www.munik.se