Hem Varför företagshälsovård Hälsokontroll Munik/NMix Priser Om oss Kontakta oss

Vad gör företagshälsovården?

Företagshälsovården arbetar för att förebygga att arbetsmiljörisker uppstår. Den arbetar också med arbetsanpassning och rehabilitering för dem som har blivit sjuka.

Det är viktigt att företagshälsovården ges möjlighet att medverka vid organisationsförändringar och ser över hur förändringarna kan påverka arbetet. Företagshälsovården bör också medverka vid planering av nya lokaler, anordningar och arbetsmetoder. När ni gör upphandlingar och inköp av maskiner, utrustning och produkter bör företagshälsovården vara med och göra riskanalyser.

Det är bäst om företagshälsovården anlitas fortlöpande och inte bara till enstaka tjänster. På så sätt kan kvaliteten i arbetsmiljöarbetet säkras över tiden. Då ökar också möjligheten att tidigt upptäcka hälsorisker.

Tilläggstjänster i företagshälsovården:


 • Psykolog
 • Beteendeterapeut
 • Sjukgymnast
 • Naprapat
 • Massör
 • Ergonom
 • Arbetsmiljökartläggning ergonomiskt
 • Arbetsmiljökartläggning psykosocialt
 • Organisationskonsult
 • Första hjälpen utbildning
 • Hälsokontroller
 • Vaccinering