Första besöket på körkortsmottagningen

Steg 1

I första hand kommer vår handläggare att ha en genomgång med dig per telefon när du ringer till oss. Vi börjar med att skriva in dig hos oss för att sedan beskriva hela proceduren för dig. Här finns det gott om utrymme för dig att ställa frågor angående din handlingsplan och hur detta fungerar rent praktiskt för dig.

Efter mötet kommer du ha full kunskap för hur vi tillsammans går tillväga för att hjälpa dig få tillbaka ditt körkort.


Steg 2

Du kommer efter genomgången bli kallad för att påbörja din första provtagning. Då får du träffa vår distriktssköterska eller läkare som hjälper dig med detta.

Vad händer sen?

Under resterande tiden du är inskriven hos oss lämnar du prover i våra lokaler.

När perioden är över kommer du få träffa vår läkare som utfärdar ditt läkarintyg som sedan skickas direkt till Transportstyrelsen.

 

Viktigt att tänka på vid första besöket:

 

    • Legitimation medtages till varje besök
    • Körkortsföreläggandet från Transportstyrelsen (maila den gärna till oss)
    • Journalkopior från infektionsklinik om du har någon känd leversjukdom
    • Journalkopior om eventuella övriga kända sjukdomar eller besvär
    • Journalkopior om du tidigare varit i kontakt med beroendevården