Läkarintyg för körkort

Vi hjälper dig med läkarintyg för körkort oavsett om det gäller:

    Körkort återkallat på grund av rattonykterhet

    Körkort återkallat på grund av drogonykterhet/innehav

    Körkortsintyg för vanliga förlängningar som t.ex C-kort

    Utökning av körkort för högre behörigheter

    Vi hjälper också dig som behöver hjälp att ansöka om alkolås

 

 

 

Alkohol & Narkotika

Du som har fått körkortet återkallat p.g.a alkohol eller narkotika får en spärrperiod på ditt körkort som sätts till minst 12 månader. Är det över 12 månader behöver du ta om körkortet.

Vad du behöver göra varierar beroende på vad som hände när du blev av med körkortet.
För att få reda på detta skall du skicka in en ansökan om körkortstillstånd .

När du har skickat in din ansökan kommer då få ett föreläggande ifrån Transportstyrelsen där det står exakt vilka prover som skall tas och vilken observationsperiod som gäller.
Det brukar vara 4 blodprover under 6 månader om det är för alkohol och 6 urinprover under 6 månader om det är för narkotika.

Efter att du har lämnat de prover under den observationsperiod som Transportstyrelsen har bestämt så utfärdar Pre Doc ett intyg till Transportstyrelsen som styrker att du lever upp till kriterierna för ett drogfritt & nyktert levnadssätt. Detta förutsätter att dina provsvar uppfyller Transportstyrelsens krav i nykterhetshänseende.

Det är också viktigt att du meddelar om du tar några mediciner.

För dig som har blivit av med körkortet p.g.a alkohol har också möjlighet att ansöka om alkolås. För att läsa mer om detta klicka här