Vi gör det enkelt för dig

Vi vill göra saker och ting enkla för dig. Både blod- och urinprover tas direkt i våra lokaler. Du kommer få hjälp med detta av antingen en sköterska eller direkt med vår låkare. Vår personal är dedikerad och har lång erfarenhet.

Det går även att ta proverna på ett annat laboratorium om det skulle passa dig bättre geografiskt.

Vad bör du tänka på?

Inför ett urinprov är det viktigt att inte dricka mycket vätska. Detta sänker kreatininvärdet och gör därmed provet oanalyserbart. När detta inträffar får vi göra om provet och detta innebär en extra kostnad.

Vid förhinder, avboka besöket senast dagen innan. För ej avbokat besök debiteras 500 kr.

Om dina prover blir positiva behöver dessa verifieras, vid verifiering tillkommer 1000 kr

Viktigt att tänka på vid första besöket:

 

  • Legitimation medtages till varje besök

  • Körkortsföreläggandet från Transportstyrelsen (maila gärna denna till oss)

  • Journalkopior från infektionsklinik om du har någon känd leversjukdom

  • Journalkopior om eventuella övriga kända sjukdomar eller besvär

  • Journalkopior om du tidigare varit i kontakt med beroendevården