Hem Akut sjukvård Ryggklinik Hälsokontroll Psykologer Priser Om oss Kontakta oss

Psykologer

Pre Doc har två leg. psykologer. Anders Röjestål och Jan Ola Wiehager. Båda är KBT utbildade och Anders är även terapeut med psykodynamisk inriktning. Väntetid just nu ca en vecka.

Psykologerna kommer att ta patienter privat. Det kostar 600 kronor per besök. Vi kan också ta patienter från andra vårdcentraler på remiss.

Anders har gjort en enkät bland sina patienter under hösten -09  för att få svar på hur patienterna har upplevt sin behandling i olika avseenden. 18 patienter har svarat på enkäten. De som har svarat har gått i behandling minst 10 gånger. Målgruppen är patienter som kommit till mottagningen har haft olika medicinska åkommor men också depressioner, ångesttillstånd, krisreaktioner, psykosomatiska tillstånd, stressreaktioner, relationsproblem mm. Resultatet ser du i tabellen bredvid.

Här nedan kan du se resultatet av enkäten:

 

Resultat av enkät över patientillfredsställellse (psykolog)

Graderna på en skala 1-10 nedan hur behandlingen varit

10 - Tillfredställande
1 - Icke tillfredställande