Hem Akut sjukvård Ryggklinik Hälsokontroll Psykologer Priser Om oss Kontakta oss

Stora hälsokontrollen

Pris: 2.500 kr ex moms

 

Besök 1

Vid det första besöket som går på ca 15-20 minuter träffar du en av våra sjuksköterskor som tar ett blodprov. Du måste komma på fastande mage. Dvs inget att äta och dricka utom vatten efter 24.00 kvällen innan besöket till oss.

Efter detta serverar vi en enkel frukost och du kan gå hem. De övriga proven som du får med dig att göra på morgonen innan nästa besök är:

 • Urinprov

Blodproverna innefattar:

 • Blodprofil (blodvärde, röda blodkroppar, vita blodkroppar, blodplättar)

 • Leverprov

 • Njurfunktion

 • Blodfetter (med bland annat det goda och det farliga kolesterolet)

 • Sockerprov

 • Ämnesomsättning (sköldkörteln)

 • Prostata (män)

 • Hjärtsviktsmarkör

Besök 2

Vid det andra besöket, en till tre veckor efter det första, träffar du återigen vår sjuksköterska som gör fler undersökningar

 • BMI uträkning

 • Midja-/Stuss kvot

 • EKG

 • Spirometri

 • Syn

 • Hörsel

 • Blodtryck och puls

 • Vikt

 • Längd

Hälsosamtal där vi går igenom bland annat motion, mat, alkohol, tobak, psykosocial påverkan, stress/psykisk ohälsa och ärftliga folksjukdomar.

Med utgångspunkt från dina personliga värden och vad som framkommer under hälsosamtalet för vi en dialog med dig som är inriktad på att förändra ett eventuellt riskfaktormönster i positiv riktning genom förbättrade levnadsvanor. Om du är i behov av ytterligare stöd och hjälp att förändra din livsstil hjälper vi dig att finna lämplig hjälpinstans hos oss eller på annat håll.

Efter detta får du träffa en av våra läkare som undersöker:

 • Hjärta

 • Lungor

 • Buk

Du kommer sedan tillsammans med läkaren gå igenom provsvaren samt det som redan diskuterats med sköterskan för att göra en bedömning av ditt aktuella hälsotillstånd. Du får hemskickad en skriftlig sammanställning av dina värden. Om något behöver utredas ytterligare kommer vi att hänvisa vart du ska vända dig.