Drog och alkoholtester på arbetsplatsen

hero-image
hero-image

Drog och alkoholtester på arbetsplatsen

Vi utför provtagningar på anställda för alkohol och narkotika

Att genomföra drogtester på arbetsplatsen är ett viktigt steg för att säkerställa en säker och trygg arbetsmiljö. Drogtestning minskar risken för olyckor och bidrar till att minska förekomsten av alkohol- och drogrelaterade problem på arbetsplatsen såväl för individens hälsa.

Predoc Företagshälsovård hjälper ditt företag med flertal tjänster vid provtagning för droger och alkohol..

Vi erbjuder

  • Drogtester för nyanställda
  • Enskilda test för misstänkt droganvändning
  • Slumpmässiga tester för alkohol & narkotika
  • Utredande tester för alkohol- och narkotikarelaterade problem

Drogtest vid nyanställning

I vissa yrken och arbetsplatser är det nödvändigt med ett drogtest innan en ny anställd kan påbörja arbetet.

Hos oss på Predoc Företagshälsovård har vi lång erfarenhet av att utföra provtagningar och analyser genom att ta urinprov. Vi ser till att processen är smidig och professionell för både arbetsgivaren och den anställde.

split

Drog eller alkoholtest av enskilda medarbetare

Om en arbetsgivare tror att en anställd kan ha problem med alkohol eller droger och det kan leda till fara på jobbet, så kan arbetsgivaren be om ett drogtest. Testet kan genomföras som en del av en hälsokontroll eller separat. Urinprov och blodprov är vanliga metoder för drog- och alkoholtest.Hantering av positivt drogtest: Efter drogtestet informerar vi arbetsgivaren om resultatet. Om det visar sig att testet är positivt, har arbetsgivaren möjlighet att erbjuda den anställde hjälp. Uppföljning efter drogtestning sker oftast genom behandlingssamtal och medicinska undersökningar för att säkerställa att den anställde får nödvändig vård och stöd.

split

Slumpmässiga alkohol- och drogtester

Predoc Företagshälsovård är din partner för allt som rör alkohol- och drogtester. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för slumpmässiga tester för anställda, tester vid nyanställning och vid misstanke på arbetsplatsen och för elever på gymnasieskolor. Du kan lita på oss för en trygg och säker arbetsplats eller skolmiljö.

Halvbild läkare lutar över skrivbord

Varför behöver företaget en alkohol- och drogpolicy?

Missbruk av alkohol och droger kan få allvarliga konsekvenser för både individen och arbetsplatsen. En väl utformad drogpolicy kan hjälpa arbetsgivaren att identifiera medarbetare som löper risk och erbjuda stöd i tid, vilket kan förhindra fysiska, sociala och ekonomiska problem. 
En drogpolicy kan också bidra till att öka säkerheten, kvaliteten och produktiviteten på arbetsplatsen. Särskilt på arbeten som kräver högt omdöme och koncentration är en nolltolerans mot alkohol och droger viktig för att minimera riskerna.

Kontakta oss för att sätta
upp en plan för ditt företag

Ring oss: 08221700  | info@predoc.se

 

Predoc Företagshälsovård AB

Bastugatan 2, 118 20 Stockholm

Behöver du hjälp nu?

Predoc är en partner för dig som efterfrågar hög säkerhet, kvalitet och omsorg för dina anställda. Vi hjälper dig gärna att boka in rådgivning eller svarar på frågor. Kontakta oss med vårt formulär så återkommer vi till dig så fort vi kan. Välkommen!

 

Drog och alkoholtester på arbetsplatsen

Att genomföra drogtester på arbetsplatsen är ett viktigt steg för att säkerställa en säker och trygg arbetsmiljö. Drogtestning minskar risken för olyckor och bidrar till att minska förekomsten av alkohol- och drogrelaterade problem på arbetsplatsen såväl för individens hälsa.

Predoc Företagshälsovård hjälper ditt företag med flertal tjänster vid provtagning för droger och alkohol.

Tjänster för provtagning

• Drogtester för nyanställda
• Enskilda eller riktade test för misstänkt droganvändning
• Slumpmässiga tester för alkohol och narkotika
• Utredande tester för alkohol- och narkotikarelaterade problem