Företagshälsovård för ett friskare arbetsliv

Hjälp ditt företag och dina anställda att må och prestera bättre med hjälp av våra lättanvända tjänster och lösningar.

Professionell kvinna går på kontor
Professionell kvinna går på kontor

Företagshälsovård för ett friskare arbetsliv

Hjälp ditt företag och dina anställda att må och prestera bättre med hjälp av våra lättanvända tjänster och lösningar.

Friska medarbetare hjälper företag att både må och prestera bättre

Genom att arbeta förebyggande och målinriktat med hälsa kan företag öka sin produktivitet och hjälpa sina anställda att ta steget mot ett hälsosammare liv. Idag flyter arbete och fritid ihop i en större utsträckning än tidigare, en dålig dag på jobbet följer med hem och vice versa vilket innebär att företag som vill bli eller förbli välmående måste ge sina anställda rätt förutsättningar för att må så bra som möjligt. Tillsammans med Predoc kan företag ta de steg som krävs för att utforma en arbetsplats som främjar välmående hos stolta, produktiva och friska medarbetare.

Hållbar hälsovård för företag och privatpersoner

Ett företags viktigaste resurs är människorna som jobbar där och med Predocs tjänster är det enkelt att ta hand om er personal på ett sätt som gör dem till stolta, produktiva och välmående medarbetare – något som alla tjänar på. Det finns många områden inom företagshälsa vilket innebär att arbetet består av många olika moment, därför har vi tagit fram en heltäckande metod som gör det lätt för arbetsgivare och anställda att följa utvecklingen och jobba långsiktigt. Vi hjälper er genom hela processen, från provtagning till resultat och åtgärd.

Man ute och går med hund

Datadrivna insikter med hjälp av kliniska prover

Den traditionella sjukvården är inte tillräcklig när det kommer till kontinuerlig mätning och kontroll av hälsovärden. Med Predocs hälsokontroller kan företag och privatpersoner arbeta preventivt och på så sätt åtgärda brister och avvikelser i ett tidigare skede. Kombinerat med enkäter och undersökning av kost- och levnadsvanor får ni en heltäckande bild av era medarbetares hälsa och kan, med hjälp av insikterna, börja arbeta proaktivt och långsiktigt för att bygga ett friskare företag.

Sköldkörtel

I sköldkörteln bildas hormoner som alla påverkar kroppens funktioner, obalans i dessa hormoner kan leda till symtom som koncentrationssvårighet, viktminskning och -ökning, trötthet och ångest.

Lever

Leverns jobb är bland annat att bryta ner slaggprodukter och alkohol och om den har nedsatt funktion man det uppstå symtom som illamående, buksmärta, trötthet och kräkningar.

Blodstatus

Testet mäter de olika typerna av vita blodkroppar som alla är viktiga för immunförsvaret. I provresultatet får du insikter om eventuella brister så att du kan ta de steg som krävs för att säkerställa att dina värden ligger på en bra nivå.

Diabetes

Diabetes är ett samlingsbegrepp för flera olika sjukdomar vars gemensamma nämnare är att blodsockerhalten är för hög. De vanligaste symtomen är trötthet, ökad törst och viktnedgång.

Vitaminer och mineraler

Vitaminer och mineraler är nödvändiga för de flesta av kroppens funktioner. I provresultatet får du insikter om eventuella brister så att du kan ta de steg som krävs för att säkerställa att dina värden ligger på en bra nivå.

Inflammation

När immunförsvaret blir överbelastat skadas kroppens celler och risken för sjukdom ökar. Med hjälp av ett inflammationstest kan man identifiera inflammationsnivåer i god tid och arbeta förebyggande för att minska risken för sjukdomar och åkommor.

Priser

Här kan du läsa om våra priser och villkor. Vi erbjuder även delbetalning så att du kan hitta ett upplägg som passar dig

Tumörscreening

1000kr

Sjukfrånvaroanmälan

enl. överenskommelse

Sjukfrånvarostatistik

enl. överenskommelse

Företagsutbildningar

enl. överenskommelse

Organisationsdoktor

enl. överenskommelse (se nMix)

Ergonom

1500 kr per timme

Platsanalys av arbetsingenjör

1000 kr per person

Dietist

1350 kr per 45 min

Drog och alkoholtest

800 kr per test

Intyg för körkort

950 kr

Intyg för sjöfolk

950 kr

Förstadagsintyg

950 kr

Alkolås

6 600 kr

6 månadersintyg alkohol/narkotika intyg

5 300 kr per omgång

Boka in en av våra hälsokontroller idag och ser hur din kropp mår

I kombination med enkäter och undersökningar av levnadsmönster ger våra gedigna hälsokontroller insikter om samtliga värden och faktorer som kan leda till sämre hälsa och välmående. Hälsokontrollerna visar vilka värden som ligger för högt eller för lågt och med hjälp av informationen går det att arbeta proaktivt för att åtgärda brister innan de yttras i symtom, detta innebär att företag som arbetar systematiskt och långsiktigt med hälsokontroller har färre sjukskrivningar och friskare personal vilket i sin tur resulterar i högre produktivitet och lägre kostnader.

Man tar anteckningar på papper

Vad är företagshälsovård och varför är det viktigt att jobba med?

Det finns många anledningar till att jobba aktivt med företagshälsovård, både löpande och i förebyggande syfte.

Vad är fördelarna med att jobba aktivt med företagshälsovård?

När ni jobbar aktivt, målinriktat och medvetet med företagshälsovård skapar ni en arbetsmiljö där alla mår och presterar bättre, win-win!

Hur kommer man igång med företagshälsovård?

Vi skapar en hälsoprofil utifrån en analys av era anställdas levnadsvanor, mentala hälsa och stress genom åtta vetenskapligt validerade enkäter. Denna kartläggning kompletteras med rekommenderade blodprov för att utesluta fysiska orsaker till stressrelaterade symtom.

Går det att skräddarsy upplägget?

Tillsammans med oss på Predoc analyserar vi era medarbetares levnadsvanor på individnivå och tar även hänsyn till provvärden som prostata för män och livmoder för kvinnor.

Vilka moment ingår i företagshälsovård?

Vi undersöker era medarbetares levnadsvanor och tar fram rutiner som hjälper dem att ta rätt steg mot en bättre hälsa. Kombinerat med kliniska tester får de holistiska insikter och tillvägagångssätt så att de kan må och prestera bättre.

Hur vet man om det fungerar?

Vi tar tillsammans fram en långsiktig plan med kontinuerliga tester och uppföljningar för att kunna mäta resultat över tid, på så sätt kan vi säkerställa att vi hela tiden gör framsteg utifrån rätt förutsättningar.

Våra mottagningar finns i hela landet

Vi har mottagningar i Stockholm, Malmö, Göteborg och Linköping för att du ska kunna få snabb och smidig hjälp där du befinner dig. Alla mottagningar erbjuder samtliga tjänster och på länkarna nedan hittar du information och kontaktuppgifter för respektive ort.

Halvbild läkare lutar över skrivbord

Redo att ta nästa steg?

Vi ser fram emot att få berätta mer om hur våra tjänster kan hjälpa dig att skapa en friskare, gladare och mer lönsam arbetsplats, fyll i formuläret så tar vi nästa steg tillsammans!

Ring oss på: 08 22 17 00