Priser

Här kan du läsa om våra priser och villkor. Vi erbjuder även delbetalning så att du kan hitta ett upplägg som passar dig

Tumörscreening

1000kr

Sjukfrånvaroanmälan

enl. överenskommelse

Sjukfrånvarostatistik

enl. överenskommelse

Företagsutbildningar

enl. överenskommelse

Organisationsdoktor

enl. överenskommelse (se nMix)

Ergonom

1500 kr per timme

Platsanalys av arbetsingenjör

1000 kr per person

Dietist

1350 kr per 45 min

Drog och alkoholtest

800 kr per test

Intyg för körkort

950 kr

Intyg för sjöfolk

950 kr

Förstadagsintyg

950 kr

Alkolås

6 600 kr

6 månadersintyg alkohol/narkotika intyg

5 300 kr per omgång

Kontakta oss

Fyll i formuläret för att komma i kontakt med våra handläggare om du har frågor eller vill få mer information om våra tjänster och lösningar.