Kliniska tester för djupare hälsoinsikter

Med hjälp av våra hälsokontroller kan du upptäcka brister innan symtom uppstår och säkerställa att du både mår och presterar bra.

Läkare använder stetoskop på patient
Läkare använder stetoskop på patient

Kliniska tester för djupare hälsoinsikter

Med hjälp av våra hälsokontroller kan du upptäcka brister innan symtom uppstår och säkerställa att du både mår och presterar bra.

Varför ska du göra en hälsokontroll?

icon

Mäter dina blodvärden inom åtta områden för att få en samlad överblick över din hälsostatus.

icon

Åtgärda brister i förebyggande syfte för att undvika sjukdomar och åkommor.

icon

Få insikt i vilka värden du har när det gäller hjärta och kärl, sköldkörtel, blodsocker, vitaminer och mineraler.

Datadrivna insikter med hjälp av kliniska prover

Den traditionella sjukvården är inte tillräcklig när det kommer till kontinuerlig mätning och kontroll av hälsovärden. Med Predocs hälsokontroller kan företag och privatpersoner arbeta preventivt och på så sätt åtgärda brister och avvikelser i ett tidigare skede. Kombinerat med enkäter och undersökning av kost- och levnadsvanor får ni en heltäckande bild av era medarbetares hälsa och kan, med hjälp av insikterna, börja arbeta proaktivt och långsiktigt för att bygga ett friskare företag.

Sköldkörtel

I sköldkörteln bildas hormoner som alla påverkar kroppens funktioner, obalans i dessa hormoner kan leda till symtom som koncentrationssvårighet, viktminskning och -ökning, trötthet och ångest.

Lever

Leverns jobb är bland annat att bryta ner slaggprodukter och alkohol och om den har nedsatt funktion man det uppstå symtom som illamående, buksmärta, trötthet och kräkningar.

Blodstatus

Testet mäter de olika typerna av vita blodkroppar som alla är viktiga för immunförsvaret. I provresultatet får du insikter om eventuella brister så att du kan ta de steg som krävs för att säkerställa att dina värden ligger på en bra nivå.

Diabetes

Diabetes är ett samlingsbegrepp för flera olika sjukdomar vars gemensamma nämnare är att blodsockerhalten är för hög. De vanligaste symtomen är trötthet, ökad törst och viktnedgång.

Vitaminer och mineraler

Vitaminer och mineraler är nödvändiga för de flesta av kroppens funktioner. I provresultatet får du insikter om eventuella brister så att du kan ta de steg som krävs för att säkerställa att dina värden ligger på en bra nivå.

Inflammation

När immunförsvaret blir överbelastat skadas kroppens celler och risken för sjukdom ökar. Med hjälp av ett inflammationstest kan man identifiera inflammationsnivåer i god tid och arbeta förebyggande för att minska risken för sjukdomar och åkommor.

Vad är företagshälsovård och varför är det viktigt att jobba med?

Det finns många anledningar till att jobba aktivt med företagshälsovård, både löpande och i förebyggande syfte.

Vad är fördelarna med att jobba aktivt med företagshälsovård?

När ni jobbar aktivt, målinriktat och medvetet med företagshälsovård skapar ni en arbetsmiljö där alla mår och presterar bättre, win-win!

Hur kommer man igång med företagshälsovård?

Vi skapar en hälsoprofil utifrån en analys av era anställdas levnadsvanor, mentala hälsa och stress genom åtta vetenskapligt validerade enkäter. Denna kartläggning kompletteras med rekommenderade blodprov för att utesluta fysiska orsaker till stressrelaterade symtom.

Går det att skräddarsy upplägget?

Tillsammans med oss på Predoc analyserar vi era medarbetares levnadsvanor på individnivå och tar även hänsyn till provvärden som prostata för män och livmoder för kvinnor.

Vilka moment ingår i företagshälsovård?

Vi undersöker era medarbetares levnadsvanor och tar fram rutiner som hjälper dem att ta rätt steg mot en bättre hälsa. Kombinerat med kliniska tester får de holistiska insikter och tillvägagångssätt så att de kan må och prestera bättre.

Hur vet man om det fungerar?

Vi tar tillsammans fram en långsiktig plan med kontinuerliga tester och uppföljningar för att kunna mäta resultat över tid, på så sätt kan vi säkerställa att vi hela tiden gör framsteg utifrån rätt förutsättningar.

Hållbar hälsovård för företag & privatpersoner

Vi har mottagningar i Stockholm, Malmö, Göteborg och Linköping för att du ska kunna få snabb och smidig hjälp där du befinner dig. Alla mottagningar erbjuder samtliga tjänster och på länkarna nedan hittar du information och kontaktuppgifter för respektive ort.

Halvbild läkare lutar över skrivbord

Här kan du boka tid för en hälsokontroll!

Vi ser fram emot att få berätta mer om hur våra tjänster kan hjälpa dig att skapa en friskare, gladare och mer lönsam arbetsplats, fyll i formuläret så tar vi nästa steg tillsammans!